Utstillingsresultater 2008-2015
Maura 5.desember 2015

                                                                                                NFFSCN

CHAMPION

Mohepo`s Mr. Next, Black velvet

2.plass og 84 poeng.


Dracos Leona, Violet.

1.plass og 88 poeng.

Beste Champion 


Dracos Carmenzita, Violet.

3.plass og 85 poeng
   

Dracos Lexandra, Hvit violet.

2.plass og 85,5 poeng

Kolbu 7.november.2015

CN

UNGDYRKLASSEN

N*Dracos Ikaros, Hvit violet 

2.plass, 90,5poeng og CK


VOKSENKLASSEN

Dracos Kozulamas, Standard grå vb

2.plass, 85 poeng og cert.


Mohepo`s Diosa De Classic, Standard grå vb

3.plass,83,5 poeng og cert.

CHAMPION.


Dracos Arabella, Violet

1.plass, 88,5poeng og cert.

CHAMPION


Dracos Silverdust, Hvit violet.

2.plass, 87 poeng og cert.


Dracos Lexandra, Hvit violet.

1.plass, 88.poeng og cert. 

BESTE HUNN


Dracos White Silky, Hvit Ebony

3.plass, 80,5b poeng


CHAMPIONKLASSEN Hunn.

Dracos Carmenzita, Violet

1.plass, 89,5 poeng, ck 

BESTE CHAPION HUNN

 BESTE CHAMPION.


CHAMPIONKLASSEN HANN

Mohepo`s MR. Next, Black velvet

1.plass, 87 poeng og ck.

BESTE CHAMPION HANN

NORD-CHAMPIONKLASSEN

Dracos Leona, Violet.

1.plass, 89,5 poeng og ck.

BESTE NORD-CHAMPION


Maura 3.oktober 2015

NFFSCN

Stamtavle

Dracos Kozulamas, Standard grå

6.plass,  81 poeng og cert.   


Dracos Maddoxi, Violet


Champion

Dracos Leona, violet

2.plass og 86,5 poeng


Dracos Arabella, Violet

3.plass og 85,5 poeng

               

Dracos Carmenzita, Violet

1.plass og 87,5 poeng   

Norrköpining 26.9.2015 SCAF

                                                                                  SCAF

Babyklassen.

Dracos Ikaros, hvit violet

3.plass 84.p og cert.


Seniorklassen

Mohepo`s Mr.Next, Black velvet

3.plass 88,5p og cert

SVENSK CHAMPION


Dracos Silverdust, Hvit violet

3.plass.  og 81p


Dracos Lexandra, Hvit violet

2.plass. 86,5 p og cert


Dracos Arabella, Violet

1.plass. 89 p og cert

Pokal og Herderspris

SVENSK CHAMPION


La Vida`s Honor, Violet

4.plass. 82,5p    

Maura 6.juni 2015 Norge

                                                NFFSCN

Stamtavle.


Dracos Gemma, Standard grå


Dracos Arabella, Violet


La Vida`s Honor, Violet


CHAMPION


Dracos Leona, violet

Arentorp 16.mai 2015

                                                                              SCAF     

Senior 1-8 år.

Dracos Lexandra, Hvit violet.

3.plass. 82 poeng.

   

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet

2.plass. 82,5 poeng

   

Dracos Anastasia, Violet Ebony.

2.plass. 85.5 poeng. Cert og Heders pris.


Dracos Arabella, Violet

3.plass. 84,5 poeng og cert.


La Vida`s Honor, Violet.

1.plass. 87.5 poeng og cert.

 

Mohepo`s MR. Next, Black velvet.

2.plass. 83 poeng og cert.

Kolbu 9.mai 2015

                                                                                  CN     

UNGDYRKLASSEN

Dracos Kozulamas, Standard grå, vb

3.plass. 83,5 poeng og ck.  


VOKSENKLASSEN.

Dracos Anastasia, Violet Ebony.

1.plass.86,5 poeng og cert.


Dracos Arabella, Violet.

2.plass. 89,5 poeng og cert.


Dracos Lexandra, Hvit violet.

2.plass. 85,5 poeng og cert.


Dracos Lord Siverfrost, Hvit violet.

1.plass. 86 poeng. cert og champion


Tecco`s Violet Flame, Violet.

3.plass. 84 poeng. cert og champion.


Dracos Concordia, Black velvet.

2.plass. 83,5 poeng og cert.  


Santiago`s Leah Isabel, Hvit velvet.

3.plass. 82,5 poeng.


Omega`s Love Story, Standard grå ,vb

2.plass 85,5 poeng. Cert og champion.


Dracos Gemma, Standard grå, vb

3.plass. 83,5 poeng og cert


Dracos Leona, Violet.

1.plass.89,5 poeng og cert.


Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert vb.

2.plass. 83 poeng.cert og champion.


CHAMPIONKLASSEN

Hann.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet

2.plass. 86 poeng.


Tecco`s Violet Flame, Violet

3.plass. 84 poeng.


Omega`s Love Story, standard grå,vb

3.plass. 85,5 poeng


Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert,vb

7.plass. 83 poeng.

Hunn.

Dracos Carmenzita, Violet.

1.plass. 90 poeng og ck.


BESTE CHINCHILLA HUNN

Dracos Leona   

NORD-CHAMPIONKLASSEN

Dracos Leona, Violet

1.plass. 89 poeng og ck

BESTE NORD UCH HUNN

Dracos Leona

BESTE NORD CHAMPION

Dracos Leona

BESTE CHAMPION HUNN.

Dracos Carmenzita.

BESTE CHAMPION.

Dracos Carmenzita.

TOP-POINT   

Dracos Carmenzita 

Kolbu, 28.03.2015

CK

JUNIORKLASSEN 4-8 mnd.

 

Dracos Kozulamas, Standard grå m/vb

2.plass. 88.poeng og CK.


UNGDYRKLASSEN 8-12mnd.


Kongeåen`s Exellent, Violet

2.plass. 84,5 poeng og CK.

 

VOKSENKLASSEN

Dracos Gemma, Standard grå m/vb

3.plass, 85 poeng og cert.


Dracos Davinci de Classic, standard grå.

1.plass 86,5 poeng og cert.

CHAMPION


Dracos Concordia, Black velvet.

1.plass.90 poeng og cert.


Mohepo`s MR Next, Black velvet.

2.plass. 88,5 poeng og cert.

CHAMPION


Dracos Anastasia, Violet Ebony.

1.plass. 91,5 poeng og cert.


Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb.

1.plass. 89,5 poeng og cert.

CHAMPION


Dracos Arabella, Violet

1.plass. 92,5 poeng og cert.


Dracos Carmenzita, Violet

2.plass. 91,5 poeng og cert.

CHAMPION


Dracos Leona, Violet

3.plass. 91 poeng og cert.


La Vida`s Honer, Violet

4.plass. 87 poeng og CK


Galant`s Shani Ra, Hvit violet.

1.plass.88,5 poeng og cert.

CHAMPION


CHAMPIONKLASSEN

HANN

Dracos Dvinci de Classic, standard grå m/vb

5.plass. 86,5 poeng


Mohepo`s MR. Next, Black velvet

4.plass.88,5 poeng


Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb

3.plass. 89.5 poeng


CHAMPIONKLASSEN

HUNN

Galant`s Shani Ra, Hvit violet

2.plass. 88,5 poeng


Dracos Carmenzita, Violet

1.plass. 91,5 poeng  


BESTE CHAMPION

Dracos Carmenzita

BESTE HANN

Dracos Lord Silverflame

BESTE HUNN

Dracos Arabella

TOP POINT

Dracos Arabella


   

Norrköping 14.03.2015

SCAF       

Baby 4-8mnd.

Dracos Kozulamas, standard grå

7.plass, 82,5 poeng.


Dracos Maddoxi, violet

3.plass, 80 poeng.


Senior.

Dracos Concordia, Black velvet

3.plass, 80 poeng


Dracos Lexandra, Hvit violet.

6.plass, 83 poeng og cert.


Dracos Anastasia, violet Ebony

2.plass, 87 poeng og cert


Dracos Arabella, violet

1.plass, 87,5 poeng og cert.

Tørsdal/Haugesund 14.02.2015

   NFFSCN

UNGDYR.

Dracos Kozulamas,Standard grå.

1.plass.   


Dracos Maddoxi, violet

3.plass.


STAMTAVLE

La Vida`s Honor, Violet

Delt 4.plass, 82,5 poeng og cert.

Champion  


Dracos Gemma, Standard grå.

1.plass, 82,5 poeng og cert


Dracos Arabella, Violet

1.plass, 84,5 poeng og cert

Beste hunn


Dracos & Morag`s Fate`s Favourite, Sølvmarmorert

2.plass, 81 poeng og cert.

Champion   


CHAMPION

Mohepo`s MR.Next, Black velvet

2.plass, 85,5 poeng


Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert vb

4.plass, 82,5 poeng


Dracos Leona, Violet

1.plass, 86,5 poeng 

Hovborg 24.1.2015

                                                                               CFD

SENIOR.     

Dracos Leona, violet

1.plass. 90 poeng og cert 

1.plass pokal

Dracos Concordia, Black velvet,

7.plass.  86 poeng.

Skärkind 18.10.2014

                                                                                                   SCAF 

SENIOR.

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
2.plass, 83,5 poeng og sitt 3.cert.
Svensk champion

Dracos Leona, Violet
2.plass , 83,5 poeng og sitt 3.cert.
Svensk Champion.

Dracos Concordia, Black velvet
3.plass, 83,5 poeng og cert.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet
6.plass, 81 poeng.  

Drammen 11.10.2014

                                                                 NFFSCN

STAMTAVLE

Dracos & Morag`s Fate`s Favourite, Sølvmarmorert
4.plass, 81,5 poeng og cert.

La Vida`s Honor, Violet
2.plass, 80,5 poeng og cert

Dracos Silverdust, Hvit violet
4.plass, 80 poeng og cert.

Dracos Anastasia, Violet Ebony
1.plass, 84 poeng og cert.

Dracos Arabella, violet
2.plass, 83,5 poeng og cert.

Capella`s Shan Farello, Hvit violet
5.plass, 79,5 poeng .

Dracos Gemma, Standard grå
4. plass, 81,5 poeng og cert.

Dracos Concordia, Black velvet.
1.plass 85,5 poeng og cert.

CHAMPION

Omega`s Love Story, Standard grå vb
4. plass og 84,5 poeng

Dracos Leona, Violet
2.plass og 88 poeng

VOKSENKLASSEN
( Dette er en prøve på nytt bedømmingsystem )
Dracos Leona, Violet
1.plass og 85,5 poeng

Omega`s Love Story, Standard grå vb
3.plass og 80 poeng.

Dracos Concordia; Black velvet
2.plass og 82,5 poeng.

Tenhult 6.9.2014 Sverige

Senior 1-8 år.

Dracos Concordia, Black velvet
1.plass. 84,5 poeng og cert.

Mohepo`s MR. Next, Black velvet
6.plass. 82 poeng

Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb
2.plass. 80,5 poeng

Dracos Leona, Violet
2.plass. 87 poeng og cert.

Dracos Anastasia, Violet Ebony
3.plass. 82,5 poeng

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet
4.plass. 81 poeng   

Maura 3.mai 2014

                                                     NFFSCN

UNGDYR.

Dracos Gemma, Standard grå.
 delt 5. plass  


STAMTAVLE.

 Capella`s Shan Farello, Hvit violet.
4.plass, 81 poeng og cert.

Dracos Silverdust, Hvit violet.
3.plass, 81,5 poeng og cert.

Dracos Lexandra, Hvit violet.
1.plass, 82,5 poeng og cert.

La Vida`s Honor, Violet.
2.plass, 84 poeng og cert.

Dracos Concordia, Black velvet.
1.plass, 84 påoeng og cert.

Dracos Anastasia, Violet Ebony.
2.plass, 82 poeng og cert.

CHAMPION

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
2.plass. 85 poeng

Dracos Leona, Violet
1.plass. 86 poeng.
Pokal for Beste Champion

Mohepo`s  MR. Next, Black velvet
1.plass. 84,5 poeng.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet.
3.plass. 83 poeng.

Norrköping 29.3.2014

                                          SCAF

Junior 8-12mnd.

Dracos Concordia, Black velvet
3.plass. 82poeng.
 

Senior 1-8 år.

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
1.plass. 87,5 poeng. Cert og pokal.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet
3.plass. 82,5 poeng.

Dracos Ixia, Violet Ebony.
2.plass. 84 poeng og Cert
.

Dracos Leona, Violet
1.plass. 87,5 poeng. Cert og pokal
Hederspris pokal og BIS pokal.

Dracos Carmenzita; violet
3.plass. 80+ poeng.

Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb
1.plass.82 poeng.

Mohepo`s MR. Next, Black Velvet
3.plass. 82 poeng. 

ÅRETS NYKOMLING 2013
NINA CHRISTIN POLLVIK

Maura 8.3.2014

                                                                                                           NFFSCN

UNGDYR
DRACOS CONCORDIA, BLACK VELVET
2.PLASS


STAMTAVLE

DRACOS LEONA, VIOLET
1.PLASS. 87 poeng og cert
Champion

DRACOS LEXANDRA, HVIT VIOLET
1.PLASS. 83 poeng og cert

DRACOS ANASTASIA, VIOLET (Ebony)
4.PLASS. 81 poeng og cert

DRACOS ARABELLA, VIOLET
5.PLASS   79,5 poeng.

DRACOS IXIA, VIOLET EBONY
2.PLASS 86,5 poeng og cert
Champion


DRACOS MARCO POLO, VIOLET
3.PLASS  81 poeng og cert
Champion

DRACOS SILVERDUST, HVIT VIOLET
2.PLASS  81,5 poeng og cert

CHAMPION

MOHEPO`S MR.NEXT, BLACK VELVET
3.PLASS   84 poeng

GALANT`S SHANI RA, HVIT VIOLET
1.PLASS  85 poeng 
POKAL FOR BESTE CHAMPION
 ÅRETS CHINCHILLA 2013
DRACOS IXIA
 
ÅRETS NORSKFØDTE CHINCHILLA 2013
DRACOS IXIA

ÅRETS CHINCHILLA HUNN 2013
DRACOS IXIA

ÅRETS NORSKFØDTE
CHINCHILLA 2013
DRACOS IXIA


ÅRETS BESTE OPPDRETTER
NINA CHRISTIN POLLVIK

ÅRETS UTSTILLER
NINA CHRISTIN POLLVIK

ÅRETS ILDSJEL
NINA CHRISTIN POLLVIK

Norrköping 26.10.2013

                                          SCAF

4-8.mnd.Baby 

Dracos Anastasia, violet
1.plass. Rosett. 82 poeng.


1-8 år.Senior

Galant`s  Shani Ra, Hvit violet
1.plass. Rosett.85,5+ poeng og cert.

Dracos Ixia, Violet Ebony
4.plass. 80,5 poeng

Dracos Leona, Violet
1.plass. Rosett. 82,5 poeng.

Mohepo`s Mr. Next, Black velvet
2.plass. Rosett. 84 poeng og cert.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet
4.plass. 83,5 poeng og cert.

Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb.
3.plass. 81,5 poeng. 

Maura 12.10.2013

UNGDYR
Dracos Anastasia, Violet
1.plass.

Dracos Astoria, Violet Ebony
3.plass.

Dracos Arabella, Violet
4.plass.

Capella`s Shan Farello,Hvit Violet
3.plass.

Dracos Silverdust, Hvit Violet
4.plass.


STAMTAVLE

Omega`s Love Story, Std grå vb
3.plass. 82,5 poeng og cert.
Champion.

Dracos Davinci de Classic, std grå vb
5.plass.80,5 poeng og cert.
Champion.

Dracos Leona, Violet
2.plass. 85 poeng og cert.

Dracos Ixia, Violet Ebony
3.plass. 84,5 poeng og cert.

Mohepo`s Merci, Homozygot Beige
4.plass og 79,5 poeng.

Chinchin, Brown velvet
4.plass og 79,5 poeng.CHAMPION

Galant`s Shani Ra, Hvit Violet
1.plass og 87 poeng.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit Violet
2.plass og 86,5 poeng.

Dracos Carmenzita, Violet
3.plass og 83 poeng.

Maura 7 september 2013

UNGDYR

Capella`s Shan Farello, Hvit violet
2.plass

STAMTAVLE

Dracos& Morag`s Fate`s Favourite, sølvmarmorert
3.plass og 79 poeng

Dracos Marco Polo, Violet
3.plass og 77,5 poeng

Dracos Leona, Violet
2.plass, 81,5 poeng og cert

Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert vb
2.plass, 81 poeng og cert

Dracos Ixia ; Violet Ebony
1.plass, 84,5 poeng og cert

Dracos Lexandra, Hvit violet
3.plass, 82,5 poeng og cert

CHAMPION

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet
1.plass og 85 poeng

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
2.plass og 84,5 poeng

Dracos Lord Silveflame, Sølvmarmorert vb
3.plass og 84 poeng

BESTE HUNN

Dracos Ixia 

Tenhult 4. mai 2013

                                           SCAF
8-12 mnd. junior.

Dracos Ixia, Violet Ebony
80,5 poeng og 4.plass.

Dracos Lexandra, Hvit violet

78.5 poeng og 4.plass.

1-8 år. Senior.

NuCH Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert,vb
79,5 poeng og  7.plass.

NuCH Santiago`s Leah Isabel, Hvit velvet
81,5 poeng og  2. plass.
Rosett.

NuCH Dracos Lemonico, Brown velvet
79.poeng og 4.plass.

NuCH Dracos Alexandro Dicapri
79.poeng og 2.plass.
Rosett.

En stor takk til Britt og Kim -Jørand v/Amalies chinchilla for at de tok med seg Dracos sine dyr på utstilling i Sverige.

Maura 13.april 2013

UNGDYR

Dracos Lexandra, Hvit violet.
2.plass

Dracos Ixia, Violet Ebony
1.plass

Dracos Leona, violet
4.plass

STAMTAVLE

Dracos & Morag`s Fate`s Favourite, sølvmarmorert
5.plass 80.poeng og cert

Dracos Lord Silvertail, sølvmarmorert vb
1.plass 83.poeng og cert

Omega`s Love story, standard grå vb
2.plass 82.poeng og cert

Dracos Davinci de Classic, Standard grå vb
5.plass 78.poeng

Kinina`s Ma Classic, Hvit Ebony
4.plass 80,5.poeng og cert

CHAMPION

Imagine`s & Galant`s Rimfrost, sølvmarmorert vb
4.plass og 82.poeng

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
3.plass og 82,5.poeng

BESTE UNGDYR HUNN

Dracos Ixia

Norrkjøping 23.mars 2013

                                                                        SCAF
SENIOR 1-8 ÅR


NuCH Mohepo`s & Dracos Chastine, Standard grå vb 
5.plass , 79.poeng


NuCH Aquatica`s Snowman, Rose tov
3.plass, 80 poeng
Rosett


NuCH Dracos Alexandro Di Classic, Tov Ebony
1.plass, 84 poeng og cert
Rosett og pokal


NuCH Mohepo`s Mr. Next, Black velvet
3.plass og 78 poeng
 

Maura 9.mars 2013

                                                                                                               NFFSCN            

UNGDYR

Dracos Lexandra, Hvit violet
1.plass

Dracos Ixia, Violet ebony
1.plass

Dracos Leona, Violet
3.plass

STAMTAVLE

Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert vb
1.plass, 85 poeng og cert.

Dracos White Silky, Hvit ebony
3.plass,80,5 poeng og cert.

Dracos Kordez Dicapri, Tov brown ebony
3.plass, 81 poeng og cert.

Dracos Marco Polo, Violet
4.plass 75,5 poeng.

Omega`s Love story, Standard grå vb
2.plass 85,5 poeng og cert

CHAMPION

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
2.plass 85,5 poeng

Tecco`s Violet flame, Violet
4.plass, 84 poeng

BESTE UNGDYR HUNN

Dracos Ixia

ÅRETS CHINCHILLA 2012
DRACOS LORD SILVERFROST

ÅRETS NORSKFØDTE CHINCHILLA 2012
DRACOS LORD SILVERFROST

ÅRETS HANN 2012
DRACOS LORD SILVERFROST

ÅRETS  NORSKFØDTE HANN 2012

DRACOS LORD SILVERFROST

ÅRETS ILDSJEL 2012
NINA CHRISTIN POLLVIK

ÅRETS OPPDRETTER 2012
3.PLASS NINA CHRISTIN POLLVIK

Maura 27.10.2012 Norge

STAMTAVLE

Dracos Carmenzita,Violet
2.plass.82 poeng og 3.cert
 
Dracos White Silky,Hvit ebony
5.plass 81 poeng og 2.cert

Dracos Davinci de Classic,Standard grå vb
6.plass og 77 poeng

CHAMPION

Mohepo`s Mr.Next,Black velvet
3.plass i champion 82,5 poeng

Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb
3.plass i champion 83 poeng

Dracos Shontae,Standard grå vb
2.plass i champion 83,5 poeng

Dracos Chastine, Standard grå vb
5.plass i champion 81,5 poeng

Dracos Lord Silverfrost,Hvit violet
1.plass champion 85 poeng

Dracos Alexandro dicapri,Tov ebony
4.plass i champion 82 poeng

Galant`s Shani Ra,Hvit violet
2.plass i champion 84,5 poeng


STAVANGER 8.9.2012 Norge

STAMTAVLE.
Dette er resultater etter nesten 2 døgn i reisekasse.
Dracos Davinci de Classic, Standard grå vb
4.plass, 80 poeng og cert.

Dracos Marco Polo, Violet
4.plass, 79 poeng.

Dracos Kordez dicapri, Brown ebony
3.plass, 79 poeng .

Dracos White Silky, Hvit ebony
2.plass, 81 poeng og cert.

Dracos & Morag`s Fate`s Favourite, sølvmarmorert
3.plass, 79,5 poeng.

Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony.
5.plass, 75 poeng.

CHAMPION.

Dracos Lord Silverflame
6.plass
Dracos Lord Silverfrost
5.plass.
Tecco`s Violet Flame
3.plass.
Mohepo`s & Dracos Chastine
1.plass 

BESTE CHAMPION.
Mohepo`s & Dracos Chastine


 

MAURA 21.4.2012 Norge

UNGDYR.

Dracos White Silky, Hvit Ebony
4.plass

STAMTAVLE

Dracos Carmenzita, Violet
2.plass, 83 poeng og cert.

Dracos Davinci de Classic, Standard grå vb
3.plass, 81 poeng og cert

Dracos Lord Silvertail, Sølvmarmorert vb
5.plass, 78,5 poeng

Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb
2.plass, 84,5 poeng og cert

Dracos Lord Silverfrost, Hvit Violet
1.plass, 86 poeng og cert

Dracos Marco Polo, Violet
3.plass, 80,5 poeng og cert

Dracos Kordez Dicapri, Tov Brown Ebony
4.plass, 78 poeng.


CHAMPION

Mohepo`s Diosa De Classic,Standard grå vb
3.plass, 83 poeng

Galant`s Shani Ra, Hvit Violet
2.plass 85,5 poeng


BESTE HANN
Dracos Lord Silverfrost

MAURA 3.3.2012 Norge

UNGDYR

Dracos White Silky, Hvit Ebony
1.Plass.

STAMTAVLE

Mohepo`s Mr. Next, Black Velvet
2.plass, 83 poeng og cert.

Dracos Lord Silverflame, sølvmarmorert vb
1.plass, 84 poeng og cert.

Dracos Lord Silverfrost, Hvit Violet
1.plass, 85 poeng og cert.

Galant`s Shani Ra, Hvit Violet
2.plass, 84,5 poeng og cert.

Dracos Lemonico, Brovn Velvet
4.plass, 82,5 poeng og cert.

Kinina`s Ma Classic, Hvit Ebony
5.plass, 77 poeng. 

CHAMPION

Mohepo`s & Dracos Shontae, Standard grå vb
4.plass,83,5 poeng

Imagine`s & Galant`s Rimfrost, sølvmarmorert vb
5.plass, 81,5 poeng

Tecco`s Violet Flame, Violet
3.plass, 80 poeng

BESTE HANN

Dracos Lord Silverflame.

BESTE HUNN

Galant`s Shani Ra.


ÅRETS NORSKFØDTE CHINCHILLA 2011
Dracos Lord Silverflame

ÅRETS NORSKFØDTE HANN 2011
Dracos Lord Silverflame

ÅRETS CHINCHILLA 2011
Dracos Lord Silverflame

ÅRETS HANN 2011
Dracos Lord Silverflame

ÅRETS UTSTILLER 2011
Nina Christin Pollvik

ÅRETS OPPDRETTER 2011 
3.plass Nina Christin Pollvik

ÅRETS ILDSJEL 2011
Nina Christin Pollvik

FROGNER 5.11.2011 Norge

STAMTAVLE

Imagine`s & Galant`s Rimfrost, Sølvmarmorert vb
2.plass 84,5 poeng og cert


Mohepo`s & Dracos Shontae, Standard grå vb
2.plass 85 poeng og cert

Galant`s Shani Ra, Hvit Violet
1.plass85,5 poeng og cert

Mohepo`s & Dracos Chastine, Standard grå vb
5.plass 80 poeng og cert

Dracos Kordez Dicapri, Tov brun ebony
3.plass  79,5 poeng

Dracos Lemonico, Brown velvet
1.plass 81 poeng og cert

Dracos Alexandro Dicapri, Tov ebony
2.plass 82,5 poeng og cert

Dracos Lord Silverflame, Sølvmarmorert vb
1.plass 85,5 poeng og cert

Dracos Lord Silverfrost, Hvit violet
2.plass 84 poeng og cert


CHAMPION
Tecco`s Violet Flame, Violet
1.plasss   86 poeng

FOLKET`S BABY HANN
Dracos White Silky, Hvit ebony

BESTE HUNN
Galant`s Shani Ra

BESTE HANN
Dracos Lord Silverfrost

LILLEHAMMER 30.04.2011 Norge

UNGDYR
Dracos Lord Silverflame 1.plass 

STAMTAVLE
Mohepo`s & Dracos Shontae, standard grå vb
2.plass 85,5 poeng og cert

Mohepo`s & Dracos Chastine, standard grå vb
5.plass 83,5 poeng og cert

Galant`s Shani Ra, Hvit violet
3.plass 84,5 poeng og cert

Imagine`s & Galant`s Rimfrost,sølvmarmorert vb
4.plass 80,5 poeng og cert

Dracos Lemonico, Brown velvet
1.plass 83 poeng og cert

Dracos Kordez Dicapri, Tov brown ebony
2.plass 81.5 poeng og cert

Dracos Alexandro Dicapri, Tov ebony
4.plass 82,5 poeng og cert

SENIOR
Modesty`s Mad Thea  
3.plass

CHAMPION
Uniqum`s Bliss, sølvmarmorert
3.plass

BESTE UNDDYR HANN
Dracos Lord Silverflame

DAGENS SJARMØR
Uniqum`s Bliss

OSLO 05.03.2011 Norge

UNGDYR
Dracos Lord Silverflame, 2.plass

Dracos Lord Silvertail, 6.plass

STAMTAVLE
Dracos Davinci De Classic, standard grå vb
5.plass 79 poeng

Mohepo`s & Dracos Shontae, standard grå vb
3.plass 84,5 poeng og cert

Mohepo`s & Dracos Chastine, standard grå vb
4.plass 83 poeng og cert

Dracos Casandra sølvmarmorert vb
6.plass 79 poeng

Dracos Kordez Dicapri, Tov brown ebony
2.plass 82 poeng og cert

Dracos Alexandro Dicapri, Tov ebony
1.plass 82,5 poeng og cert

Dracos Carmenzita, Violet
4.plass 79 poeng

Galant`s Dregamore, Violet
4.plass 78,5 poeng


OSLO 23.10.2010 Norge

UNDDYR HUNN
Dracos Lemonico, 5.plass

UNGDYR HANN GRUPPE A
Dracos Dacinci De Classic, 4 plass

UNGDYR HANN GRUPPE B
Dracos Kordez Dicapri, 4 plass

STAMTAVLE
Aquatica`s Adriana, Violet
2.plass 83,5 poeng og cert

Tecco`s Violet flame, Violet
3.plass 83 poeng og cert

Galant`s Dregamore, Violet
4.plass 81,5 poeng og cert

Dracos Marco Polo, Violet
5.plass 80 poeng og cert

SENIOR
Modesty`s Mad Thea
2.plass

LILLEHAMMER 02.10.2010 Norge

UNGDYR HANN GRUPPE A
Dracos Alexandro Dicapri, 3.plass

UNGDYR HUNN
Mohepo`s & Dracos Shontae, 3.plass

STAMTAVLE
Tecco`s Texas, Sort ebony
4.plass 79 poeng

Galant`s Dregamore, Violet
5.plass 82,5 poeng og cert

Dracos & Vika`s Christano, Violet
6.plass 81,5 poeng og cert

Aquatica`s Adriana, Violet
1.plass 81,5 poeng og cert

Dracos Carmenzita, Violet
2.plass 81 poeng og cert

SENIOR
Modesty`s Mad Thea
1.plass

OSLO 24.04.2010 Norge

UNGDYR HUNN GRUPPE A
Dracos Carmenzita, 3.plass

Dracos Casandra, 5.plass

UNGDYR HANN
Dracos & Vika`s Christano, 4.plass

Dracos Marco Polo, 5.plass

STAMTAVLE
Imagine`s & Galant`s Rimfrost,Sølvmarmorert vb
2.plass 83.5 poeng og cert

CHAMPION GRUPPE A
Uniqum`s Bliss
3.plass

LILLEHAMMER 27.03.2010 Norge

UNGDYR HANN GRUPPE B
Dracos & Vika`s Christano, 3.plass

UNGDYR HUNN GRUPPE A
Dracos Casandra, 2.plass

UNGDYR HUNN GRUPPE B
Dracos Carmenzita, 3.plass

STAMTAVLE
Imagine`s Candy King, Sølvmarmorert vb
3.plass 77 poeng

Tecco`s Texas, Sort ebony
3.plass 78 poeng

TRONDHEIM 20.02.2010 Norge

UNGDYR HUNN
Dracos Casandra, 3.plass

Dracos Carmenzita, 6.plass

UNGDYR HANN
Dracos & Vika`s Christano, 4.plass

STAMTAVLE
Omega`s Key to fame, sølvmarmorert vb
1.plass 84 poeng og cert

Tecco`s Violet Flame, Violet
4.plass 84 poeng og cert

Østergaard`s Wilton, Violet
5.plass 78 poeng

Pixie`s Chieko, Violet
6.plass 75 poeng

Atlantis & Lambrettino`s Air, Grå ebony
2.plass 84 poeng og cert

Tecco`s Texas, Sort ebony
5.plass 79 poeng

CHAMPION
Uniqum`s Bliss
2.plass

LILLEHAMMER 05.12.2009 Norge

UNGDYR HUNN
Pixie`s Chieko, 5.plass

STAMTAVLE
Atlantis & Lambrettino`s Air, Grå ebony
4.plass 81 poeng og cert

Lila`s Tiara, Standard grå vb
6.plass 77.5 poeng

Uniqum`s Bliss, Sølvmarmorert
!.plass 83 poeng og cert

Omega`s Key to fame, sølvmarmorert vb
3.plass 82 poeng og cert

Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony
2.plass 80,5 poeng og cert

Tecco`s Violet flame, Violet
2.plass 83,5 poeng og cert

Galant`s Dregamore, Violet
5.plass 77,5 poeng

SENIOR
Prins
3.plass

TRONDHEIM 19.09.2009 Norge

STAMTAVLE
Uniqum`s Bliss, Sølvmarmorert
2.plass 83 poeng og cert

Omega`s Key to fame, Sølvmarmorert vb
3.plass 82.5 poeng og cert

Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony
4.plass 79 poeng

Mohepo`s Napoleon Dicapri, Beige
2.plass 83 poeng og cert

Mohepo`s Merci, Homozygot Beige
6.plass 79,5 poeng

Modesty`s Mad Thea, Violet
3.plass 85 poeng og cert

Atlantis & Lambrettino`s Air, Grå ebony
4.plass 80.5 poeng og cert

Tecco`s Texas, Sort ebony
2.plass 82 poeng og cert

CHAMPION HUNN
Aquatica`s Dark Princess
4.plass

Santiago`s Leah Isabel
5.plass

LILLEHAMMER 25.04 2009 Norge

STAMTAVLE
Mohepo`s Napoleon Dicapri, Beige
3.plass 78.5 poeng

Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony
3.plass 79.5 poeng

Østergaard`s Wilton, Violet
3.plass 78.5 poeng

Atlantis & Lambrttino`s Air, Grå ebony
5.plass 79,5 poeng

Tecco`s Texas, Sort ebony
6.plass 77.5 poeng

CHAMPION

Chill-Zone`s Macrolina
3.plass

Aquatica`s Dark Princess
4.plass

OSLO 21.03.2009 Norge

UNGDYR MØRKE FARGER
Atlantis & Lambrettino`s Air, 3.plass

STAMTAVLE
Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony
6.plass 78,5 poeng

Chill-Zone`s Macrolina, Violet
2.plass 83 poeng og cert

Mohepo`s Napoleon Dicapri, Beige
4.plass 80,5 poeng og cert

TRONDHEIM 24.02.2009 Norge

UNGDYR HUNN GRUPPE B
Atlantis & Lambrettino`s Air 5.plass

STAMTAVLE
Kinina`s Ma cLassic, Hvit ebony
4.plass 81 poneg og cert

Chill-Zone`s Macrolina, Violet
2.plass 84,5 poenh og cert

Østergaard`s Wilton, Violet
5.plass 79.5 poeng

Mohepo`s Napoleon Dicapri, Beige
2.plass 79.5 poeng

CHAMPION HANN
Aquatica`s Snowman
4.plass

CHAMPION HUNN
Santiago`s Leah Isabel
4.plass 

LILLEHAMMER 29.11.2008 Norge

UNGDYR HANN GRUPPE B
Tecco`s Texas, 5.plass

STAMTAVLE
Mohepo`s Merci, Homozygot Beige
7.plass 77.5 poeng

Uniqum`s Bliss, Sølvmarmorert
2.plass 83.5 poeng og cert

Østergaard`s Wilton, Violet
3.plass 80 poeng og cert

CHAMPION BRUPPE A
Aquatica`s Snowman
4.plass

CHAMPION GRUPPE B
Chisha`s Dominique
4.plass

CHAMPION GRUPPE C
Aquatica`s Dark Princess
2.plass

 

OSLO 11.10.2008 Norge

UNGDYR HANN GRUPPE B
Tecco`s Texas, 2.plass

STAMTAVLE
Lila`s Tiara, Standard grå vb
8.plass 75 poeng

Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony
7.plass 75 poeng

Aquatica`s Snowman, Tov Rose
2.plass 83 poeng og cert

Embla`s Iceman, Rose
7.plass 76 poeng

Chisha`s Dominique, Beige
1.plass 81 poeng og cert

Mohepo`s Napoleon Dicapri, Beige
2.plass 78.5 poeng

Mohepo`s Merci, Homozygot Beige
4.plass 75.5 poeng

Østergaard`s Wilton, Violet
5.plass 77.5 poeng

CHAMPION GRUPPE B
Aquatica`s Dark Princess
4.plass

TRONDHEIM 13.09.2008 Norge

UNGDYR HANN GRUPPE A
Mohepo`s Merci, 4.plass

UNGDYR HANN GRUPPE B
Tecco`s Texas, 6.plass

STAMTAVLE
Lila`s Tiara, Standard grå vb
4.plass 75.5 poeng

Chisha`s Dominique, Beige
2.plass 81 poeng og cert

Moria`s Magic Moment,Beige Violet
8.plass 75.5 poeng

Aquatica`s Dark Princess, Black velvet
1.plass 83 poeng og cert

Aquatica`s Snowman, Tov Rose
5.plass 77.5 poeng

Kinina`s Ma Classic, Hvit ebony
4.plass 79 poeng

Østergaard`s Wilton, Violet
5.plass 80 poeng og cert

Oslo 10.05.2008 Norge

STAMTAVLE
Embla`s Iceman, Rose
6.plass 76 poeng

Moria`s Magic Moment, Beige Violet
6.plass 76.5 poeng

Chisha`s Dominique, Beige
2.plass 77 poeng

Østergaard`s Wilton, Violet
3.plass 73,5 poeng

Aquatica`s Dark Princess, Black velvet
3.plass. 80 poeng og cert

CHILLATON
Chisa`s Dominique

Bergen 05.04.2008 Norge

STAMTAVLE
Aquatica`s Dark Princess, Black velvet
1.plass 84.5 poeng og cert

Embla`s Iceman, Rose
4.plass 78.5 poeng

Chisha`s Dominique, Beige
2.plass 80 poeng og cert

Østergaard`s Wilton, Violet
5.plass 75.5 poeng

Moria`s Magic Moment, Beige Violet
5.plass 75.5 poeng

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.05 | 14:23

>><

...
08.08 | 18:30

Så spennende å se at noen av parene dine er drektige. Det blir kjempe spennende å se hva som kommer :)

...
22.11 | 17:53

hei nina ville bare gratulerer med flotte resultater på utstillingen.Spesielt stolt av shani ra og av avkom etter rimfrost da.Kjempe gøy at det går så bra m dem

...
27.03 | 17:44

...
Du liker denne siden